สล็อตแตกง่าย ตูนิเซีย ‘ถึงจุดเปลี่ยน’ เน้นย้ำผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิของสหประชาชาติ

สล็อตแตกง่าย ตูนิเซีย 'ถึงจุดเปลี่ยน' เน้นย้ำผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิของสหประชาชาติ

“ตูนิเซียอยู่ในจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ สล็อตแตกง่าย หลังการปฏิวัติ” Clément Nyaletsossi Voule ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมอย่างสันติ กล่าว ถ้อยแถลงของเขาเกิดขึ้นหลังจากการเยือน 10 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการหารือเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับประเด็นนี้

“การพบปะกับคู่สนทนาหลายคนทำให้ฉันเข้าใจเดิมพันของการเปลี่ยนผ่านในระบอบประชาธิปไตย” เขากล่าว พร้อมต้อนรับความก้าวหน้าที่ประเทศได้รับ

ในแง่ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอด 7 ปีที่ผ่านมา 

และเจตจำนงทางการเมืองที่ทางการนำมาใช้ กฎหมายใหม่และจัดตั้งสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อกฎหมายปัจจุบันที่จัดตั้งสำนักทะเบียนแห่งชาติสำหรับวิสาหกิจ โดยมุ่งเป้าไปที่การต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย

เนื่องจากร่างกฎหมายสร้างข้อกำหนดที่จะจำกัดความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานอย่างเสรี และบทบาทที่สำคัญของสมาคมในการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตย เขาเรียกร้องให้รัฐสภายกเว้นสมาคมจากกฎหมายใหม่ การโทรถูกเพิกเฉยเนื่องจากร่างกฎหมายนี้ได้รับการรับรองเมื่อวันอังคารที่แล้ว โดยมีรายงานโดยไม่มีการถกเถียงเพิ่มเติม

ในคำแถลงของเขา นาย Voule เรียกร้องให้ทางการพิจารณาทบทวนการอนุมัติกฎหมายที่เขาถือว่า “ถดถอย” สำหรับภาคประชาสังคมของตูนิเซีย

นอกจากนี้ เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานการจับกุมตามอำเภอใจ

และการใช้กำลังอย่างไม่เหมาะสมในระหว่างการประท้วงต่อต้านกฎหมายการเงินและมาตรการรัดเข็มขัดเมื่อเดือนมกราคม 2561

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวถึงความล่าช้าในการจัดตั้งสถาบันบางแห่งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลผู้ตรวจสอบบัญชีชุดใหม่ และสถาบันปกป้องสิทธิมนุษยชน “หากปราศจากสถาบันเหล่านี้ การเปลี่ยนผ่านในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคมเป็นเสาหลักที่สำคัญ ไม่อาจรับรองได้และอาจถูกบ่อนทำลาย” เขากล่าว

 “ผมหวังอย่างแท้จริงว่าการเปลี่ยนผ่านในระบอบประชาธิปไตยจะไม่สามารถแก้ไขได้ และนำไปสู่สังคมที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับสโลแกนของการปฏิวัติ” เขากล่าวเสริม “การจ้างงาน เสรีภาพ ศักดิ์ศรี”

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของผู้รายงานพิเศษจะนำเสนอในช่วงสมัยที่ 41 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนมิถุนายนปีหน้า ข้อสรุปเบื้องต้นมีอยู่  ที่นี่ สล็อตแตกง่าย