เว็บสล็อตออนไลน์ สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของและทำความสะอาด บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต

เว็บสล็อตออนไลน์ สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของและทำความสะอาด บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต

วันนี้(13 ธันวาคม 2560 ) เวลา 14.30 น. ณ บ้านพักพิงสุนัข เว็บสล็อตออนไลน์ จังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน ต. เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอนุชา ธีรพิทยานนท์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบอาหารสุนัขและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการทำความสะอาด โดยมี นายสิทธิชัย ทนากรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะบีคีป ในส่วนของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองเป็นผู้มอบสิ่งของ 

นายสิทธิชัย ทนากรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะบีคีปในส่วนของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง 

กล่าวว่า ปัญหาสุนัขจรจัด ถือเป็นอีกปัญหาหลักของจังหวัดภูเก็ต โดยทางภาครัฐได้มีการจัดตั้งมูลนิธิต่างๆ เพื่อรองรับและดูแลปัญหาในส่วนนี้ เพราะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จึงเล็งเห็น ความสำคัญ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาครัฐ เพราะโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในโอกาส การฉลองครบรอบ 4 ปีของโรงแรมจึงได้จัดกิจกรรมชักชวนนำพนักงานในองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงจิตอาสา เข้าร่วมทำโครงการบริจาคอาหาร ,สิ่งของ และทำความสะอาดบ้านพักพิงสุนัขจังหวัดภูเก็ต

สำหรับ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มีประชากรสุนัขเกือบ 500 ตัว และแมวบางส่วน ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจ สามารถร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ได้ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาภูเก็ตของเราให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม มีความสวยงามมีความสะอาดและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ต

ในสถานการณ์ที่โชคร้ายอย่างที่สุด นั่นคือ การระบาดใหญ่ทั่วโลก คนอื่น ๆ ในเฟรมไม่สามารถทำตามตารางการแสดงที่คาดการณ์ไว้ได้ ทำให้อุตสาหกรรมเรือยอทช์ของไทยไม่มีงานแสดงมานานกว่าสองปี แม้กระทั่งในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป

ในความคิดของฉัน ผู้ถือสิทธิ์และผู้จัดงาน Thailand International Boat Show มีความกล้าหาญและมั่นใจมากพอที่จะก้าวขึ้นและสิ้นสุดการแสดงสองปีที่ว่างเปล่า โดยแทนที่ความไม่แน่นอนด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่

จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของจิตอาสาเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) ที่ห้องสุพิชฌาย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดประชุม การจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของจิตอาสาเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต โดยมีเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต จำนวนกว่า 90 คน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีการ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้ต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองเพื่อรับรองการเติบโตในด้านสาธารณูปโภค รวมถึงประชากรหลักและประชากรแฝงในรูปแบบของแรงงานหรือนักท่องเที่ยว ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว แต่ปัญหาที่ตามมากำลังจะก่อให้เกิดวิกฤติส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมืองและปัญหาเรื่องการ ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเลของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของเมืองท่องเที่ยวและทำลายทัศนียภาพ ของเมืองภูเก็ตที่งดงามให้หมดไปและจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวรวมถึงรายได้ของประชากรในจังหวัดลดลง

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและรัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมี ประมาณ 13 ล้านคน ส่งผลให้มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการตาสับปะรด เฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียฯ โดยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะได้มีการสื่อสารแจ้งข่าวปัญหาด้านขยะมูลฝอย และน้ำเสียรวมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 353 คน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเข้ามามีบทบาทในการร่วมดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง ทำหน้าที่เฝ้าระวังและกำกับติดตามปัญหาขยะ มูลฝอยและน้ำเสียรวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐในการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและนำไปสู่ความเป็นภูเก็ตเมืองสะอาดต่อไป เว็บสล็อต