เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองยื่นหนังสือขอขยายเวลาเปิดถึงตี 4 มั่นใจแก้ปัญหาเก็บส่วยได้ เผยสถานบันเทิงป่าตองทำรายได้คืนละกว่า 25 ล้านบาท 

เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองยื่นหนังสือขอขยายเวลาเปิดถึงตี 4 มั่นใจแก้ปัญหาเก็บส่วยได้ เผยสถานบันเทิงป่าตองทำรายได้คืนละกว่า 25 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 27 พ.ย.) นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ เซ็กซี่บาคาร่า ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง พร้อมรองประธาน เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาผ่อนผันขยายเวลาเปิด- ปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว และคนใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

พร้อมตั้งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการขอขยายเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง 

ที่ต้องกลับมาทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่หลังมีการแจ้งว่าการเสนอเขตโซนนิ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียน ทำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถพิจารณาเรื่องของการขยายเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงทั่วประเทศได้

นายวีรวิชญ์ กล่าวว่า ปัจจุบันป่าตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริบทความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจาณาแก้ไขเรื่องเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงให้เหมาะสมสำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในภาพรวม และเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ทำรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการแก้ปัญหาค่านิยมผิดๆในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

“คิดว่าถึงเวลาที่ควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะจะส่งผลดีโดยรวม ซึ่งการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงจากเวลา 01.00 น. ไปจนถึง 04.00 น. ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บส่วยได้ไม่น้อยกว่า 70 % ส่วนที่เหลืออีก 30 % ก็จะเป็นเรื่องของการทำผิดอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เรื่องแรงงานต่างด้าว เป็นต้น แต่ถ้าในส่วนของการเปิดปิดสถานบันเทิงเมื่อมีการขยายเวลาปัญหาการจ่ายส่วย เรียกรับส่วยก็จะหมดไป” นายวีรวิชญ์ กล่าวและว่า

จึงอยากเรียกร้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ถ้าทำได้ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ตรงจุด ที่ผ่านมาตนพูดไปแล้วหลายครั้งว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องส่วยสถานบันเทิง การย้ายตำรวจออกจากพื้นที่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา เพราะเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะกลับมาเรียกเก็บเหมือนเดิม แม้ว่าช่วงนี้การเรียกเก็บส่วยจะเงียบลงก็ตาม แต่ถ้าเมื่อไหร่เรื่องการร้องเรียนเงียบไป การจ่ายส่วย เก็บส่วยก็กลับมา เพราะฉะนั้นจึงอยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการเปิดปิดสถานบันเทิง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองขอให้เปิดได้ถึงเวลา 04.300 น. ซึ่งจะเป็นการสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย

ส่วนเรื่องของโซนนิ่งสถานบันเทิง นายวีรวิชญ์ กล่าวว่า ได้มีการปรับปรุงและขยายโซนนิ่งสถานบันเทิงทั้งจังหวัด โดยในส่วนของพื้นที่ป่าตองได้มีการขอขยายโซนนิ่งสถานบันเทิง จากเดิมที่มีเฉพาะที่ซอยบางลา ขยายเพิ่มเติมในพื้นที่โซนที่ 7 ของป่าตอง คือ ได้มีการกำหนดโซนนิ่งสำหรับสถานบันเทิงเพิ่มเติมจากซอยบางลา ที่ซอยแสนสบายไปถึงแยกบ้านซ่าน ระยะทางประมาณ 160 เมตร ซอยตัน และซอยโอท็อป ซึ่งในซอยทั้งหมดที่ขอขยายโซนนิ่งสถานบันเทิงนั้น เป็นพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงเปิดให้บริการอยู่แล้วทั้งหมด

ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง 

ระบุ ถึงธุรกิจสถานบันเทิงในป่าตองว่า มีไม่ต่ำกว่า 400 แห่ง ทั้งที่อยู่ในโซนนิ่งและนอกโซนนิ่ง แต่ที่จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงกับทางอำเภอกะทู้มีประมาณ 190 กว่าแห่ง ซึ่งแต่ละวันสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท และในขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีชั่นนักท่องเที่ยวเข้ามาป่าตองเป็นจำนวนมาก เป็นเวลาที่สถานบันเทิงทำรายได้ หากให้ปิดในเวลาที่กฎหมายกำหนดคือตีหนึ่งจะสร้างความเสียหายทางธุรกิจอย่างมหาศาล

ด้านนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือแล้ว ทางอำเภอจะส่งต่อหนังสือไปยังจังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งทางผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี

ในส่วนของการขยายโซนนิ่งสถานบันเทิง เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปหมดแล้ว เหลือแค่ 9 จังหวัดที่ยังไม่สามารถกำหนดโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ได้ รวมถึงภูเก็ต ในพื้นที่ป่าตอง เนื่องจากมีประชาชนชาวป่าตองได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาลเมืองป่าตองคัดค้านการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งใหม่บ้างส่วนโดยอ้างว่าการับฟังความคิดเห็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ทางเทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้เรียนไปยังผู้ว่าฯ ทางผู้ว่าฯจึงได้ขอชะลอไปยังกระทรวงมหาดไทย 45 วัน พร้อมทั้งได้สั่งให้มีการรับฟังความคิดเห็นใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา และได้กำหนดโซนนิ่งใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางจังหวัดจะได้นำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป เซ็กซี่บาคาร่า